SmartHomes Garantija un lietošanas noteikumi

GARANTIJA UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Visām interneta veikalos www.smarthomes.lv, www.smarthomes.lt un www.smarthomes.ee iegādātajām precēm ir spēkā ražotāja garantija. 

2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, tas var būt no diviem līdz pat trīs gadiem.

3. Informācija par ražotāja noteikto garantijas termiņu konkrētajai precei atrodas preces aprakstā.

4. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. 

5. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā. 

6. Juridiskām personām, kas nav gala Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš. 

7. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt: 
- pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks vai pavadzīme); 
- informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces      
 iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot pa telefonu 25544884 vai rakstot uz e-pastu: info@smarthomes.lv

8. Informējam, ka garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji). 

9. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: 
9.1. precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi; 
9.2. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; 
9.3. saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns, ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju; 
9.4. ja bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstībai ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni;
9.5. ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas; 
9.6. dabiska elementu nolietojuma gadījumos; 
9.7. ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (piemēram, kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus; 
9.8. papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota - baterijām, austiņām, savienojošiem kabeļiem, lādēšanas ierīcēm, pultīm). 
9.9. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem); 
9.10. ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā. 

10. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas: 
10.1. dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu; 
10.2. zvanīt darbadienās no plkst 10:00 līdz 18:00 pa tālruni 25544884, kur pircēju uzklausīs SmartHomes darbinieks un ieteiks labāko risinājumu.